เต็ม !!! ปิดรับสมัคร

รายละเอียด VIBO EXCLUSIVE ระยะเวลา 69 วัน
เริ่ม 17 ตค - 24 ธ.ค. 64

ส่วนที่ได้เพิ่มพิเศษ เพิ่มเติมจากคอร์ส ViBo 4K

Part 1 > Lecture – ปรับ MINDSET / ปรับพื้นฐาน / สรุปหลักการการใช้หน้าเทรด VIBO

→ ในวันที่ 17 ต.ค. ถึงวันที่ 24 ต.ค. 64 >> เปิดให้เข้าดูคลิปการสอน VB2 เนื้อหาทั้งหมด 4 คลิป (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
→ ในวันเสาร์ที่ 23 ต.ค. สรุปหน้าเทรดก่อนเริ่มเรียน 4K
เวลา 10.00-12.00 น. (ปรับMindset/ปรับพื้นฐาน)
เวลา 19.30-21.30 น. (สรุปหลักการการใช้หน้าเทรดVIBO)
(ดูย้อนหลังได้ทาง FB กลุ่ม ExClusive)

Part 2 > LiVE – แบบ Call Trade กับพี่จ๋าทุกวันอังคารตั้งแต่ 9.30-16.30
เพื่อเรียนรู้การเลือกหุ้นเทรดตามหน้าเทรด
เป็น Call Trade จำนวน 9 ครั้ง
(เข้าฟังสดทาง LINE Call กลุ่ม ไม่มีบันทึกดูย้อนหลัง)

Part 3 > Do – มา Live สรุปหุ้นตัวที่เข้าหน้าเทรด เรียนรู้ Tricks และ Mindset พฤติกรรมการทำราคา , การวาง Bid offer
→ ในทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 20.00 ใน FB กลุ่ม
(ดูย้อนหลังได้ทาง FB กลุ่ม Exclusive)

Part 4 > Review & Revise – ทบทวนการเทรด แก้ไขปรับปรุงการเทรด แกะจุดเข้าจุดออกตามหน้าเทรด
ในกลุ่ม FB EXCLUSIVE (ให้ส่งจุดเข้าที่เจอข้อผิดพลาด หรือ ส่งจุดเข้าที่เข้าแล้ววิ่งทันทีตามหน้าเทรด)
และจะหยิบมา review กัน

Part 5 > Bonus พิเศษ อีกมากมาย

ใครที่อยากลุยด้วยกัน ถ้าสนใจ ทัก LineID: viboexclusive36

สมัครได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564

เริ่มลุยพร้อมกัน 17 ตุลาคม – 24 ธันวาคม 2564 ในกลุ่ม VIBO EXCLUSIVE

เต็ม !!! ปิดรับสมัคร

Scroll to Top

เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Social