นุชรียา สุทธาวรางกูล (พี่จ๋า)

Nuchariya Suthavarangkul

  • BBA (Finance) , MBA – ABAC 
  •  English Program at Hawthorn Melbourne, Australia
  •  Worked at MFC for 4 years
  •  Start Business at Planet Park & Dupont Hypercoat since 2001
  • Start ViBo Academy since 2017 & ViBo Cafe’ since 2018
 

เส้นทางการศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้น

ปี 2556
ศึกษาตลาดหุ้นต่างประเทศ

● Trade - OptionXpress Singapore
(Apple FB Google Tesla) 

ปี 2557
Thai Trade

● เข้าเรียนโครงการ ThaiTrade รุ่นที่ 3 ของ CwayInvestment
(คอร์สฝึก 6 เดือนเต็ม)

● Trade - Gold , Forex

ปี 2558
ศึกษาหุ้นไทย

● เรียนเจาะลึกเรื่อง Daytrade

ปี 2559
เรียนรู้ต่อเนื่อง

● จบหลักสูตร CISA module 1-5 ม.ธรรมศาสตร์

● อบรมหลักสูตร Quantitative Trading Workshop System Template
(4 เดือน) CWAY

ปี 2560 - ปัจจุบัน
ViBo

● เปิดเพจ Vibo Survivortrade

● เปิดค่าย ViBo Academy

● เปิด ViBo Academy & ViBo Cafe'

● เปิดคอร์สสอน เตรียมความพร้อม

● เปิดคอร์สสอน Tricks for Daytrade

● เปิดคอร์สสอน VB1-VB6

Scroll to Top

เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Social